Słowo od prorektora

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego prodziekan ds. studenckich, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. postanowił podzielić się z nami swoimi wspomnieniami dotyczącymi NZS-u w latach 80.

Wałęsa na uniwersytecie

Moje pierwsze spotkanie z Niezależnym Związkiem Studentów miało miejsce podczas studiów w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nigdy nie należałem do związku (ani tego, ani żadnego innego) ale miałem sporo kontaktów  wśród działaczy NZS, dzięki którym kupowałem wydawnictwa drugiego obiegu. W maju 1988 roku studenci rozpoczęli strajk okupacyjny w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego solidaryzując się ze stoczniowcami, którzy prowadzili już akcję protestacyjną. Organizatorami byli studenci skupieni w NZS. Byłem wówczas studentem historii i uczestniczyłem w nim od pierwszego wiecu aż po chwile, gdy zdejmowaliśmy flagi wychodząc z budynku po kilku dniach strajku. Mimo pięknej wiosennej pogody Polska była szara i zmęczona. Nie pamiętam, czy była w nas nadzieja na realne zmiany ale na pewno łączyła nas silna potrzeba zmian i solidarność. Wszyscy sobie bezinteresownie pomagali, a przecież jako młodzi ludzie mieliśmy różne poglądy i dość radykalnie, a nawet bezceremonialnie je głosiliśmy. Nie przeszkadzało to, aby włączyć się razem do akcji strajkowej i, o ile dobrze pamiętam, z mojego roku nie przystąpiły z powodów rodzinnych zaledwie 3 osoby. Od tej pory NZS łączę z działaniem na rzecz wspólnego dobra, na rzecz wspólnoty akademickiej – jej integracji i aktywizacji. Kształtowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, dbałość o przestrzeganie praw studentów,  demokratyzację życia publicznego – to cele NZS. Wszystkie konsekwentnie wcielane w życie czego przykładem może być wspaniała akcja o nazwie „Wampiriada”, a projekty kulturalne i naukowe , które podejmuje NZS UG stanowią o sile i atrakcyjności tej organizacji wśród studentów. Mam nadzieję, że tak pozostanie nadal i „pierwszaki” chętnie włączą do grupy, której „chce się chcieć”. W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim wszystkim członkom NZS UG życzę wytrwałości i niezachwianego entuzjazmu w pracy na rzecz solidarnego środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.

Prorektor ds. studenckich UG

 

zdjęcie pochodzi ze strony http://fotoforum.gazeta.pl/0,0.html

Powiązane posty

Dodaj komentarz