Cittàslow? Lubię to!

Ruch Cittàslow wywodzi się z idei Slow Food promującej  m.in. ochronę tradycyjnej kuchni z różnych zakątków świata. Pomysłodawcą powstałego w 1999 roku ruchu, był burmistrz niewielkiego, włoskiego miasteczka Greve in Chianti – Paolo Saturnini. Cittàslow to ruch miast powolnych (niespiesznych) bazujących na idei turystyki zrównoważonej. Miasteczko Greve w Chianti będące prekursorem tego ruchu  znajduje się w Toskanii,  w południowej części Włoch i w przeciwieństwie do dużych centrów turystyki masowej,  postawiono w nim na turystykę zrównoważoną,  zgodną z zasadami wolno, cicho, mało, dokładnie i aktywnie. Wato podkreślić, że za cel turystyki łagodnej obrano uzyskanie harmonii między potrzebami turystów, środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności a formami jej realizacji, np. turystyką kulturową. Miasta, które przystąpiły do Cittàslow wbrew pozorom nie pozostają w tyle, ale we wszelkich inicjatywach stosują nowoczesne technologie, aby polepszyć standard życia w miasteczkach, które mają być swoistym rajem na ziemi.  Z ruchem Cittàslow związane są takie postawy jak slow travelling,  czyli podróżowanie w taki sposób, aby doświadczyć czegoś prawdziwego, ale także żyć w lokalnym stylu i budować bliskie relacje z mieszkańcami. W idei wolnego podróżowania nie chodzi o to, aby odhaczyć kolejny punkt na liście miejsc, które musimy odwiedzić-  to idealna okazja do tego, aby obserwować życie lokalnych społeczności, poznać ich kulturę, zwyczaje oraz po prostu czerpać radość z samego przebywania w tym miejscu. Nieodłącznym elementem Cittàslow jest idea slow work, która zakłada dostosowanie czasu do realizacji konkretnego zadania. Nie zmusza jednak do zwolnienia tempa pracy, ale pozwala na zwiększenie efektywności działań. Wydawałoby się, że osoba, która pracuje zgodnie z tą ideą robi wszystko w bardzo wolnym tempie, przez co dużo więcej czasu zajmuje jej wykonanie określonego zadania. Nic bardziej mylnego- taki sposób pracy sprzyja koncentracji oraz możliwości odpowiedniego skupienia, dzięki czemu wykonujemy zadanie bardzo dokładnie oraz nie skupiamy się na kilku zadaniach jednocześnie, ale na tym, które wykonujemy w danym momencie. Jeden z podstawowych warunków przyjęcia miasta do ruchu Cittàslow to zakłada, że liczba ludności nie może być wyższa niż 50 tys.

Pierwszym polskim miasteczkiem, które przystąpiło do ruchu legitymującego się logo ślimaka był położony na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Reszel. Zanim tak się stało, to liczące niespełna 5 tys. mieszkańców miasteczko musiało spełnić przynajmniej połowę z 60-ciu założeń ruchu Cittàslow do których należy m.in. posiadanie bogatej oferty kulturalnej będącej jednocześnie ważnym elementem kulturowej tożsamości. Poprzez lokalne wydarzenia takie jak Dni Reszla oraz Reszelski Festiwal Piosenki mieszkańcy mogą jeszcze silniej utożsamiać się z Reszlem. Jest to także bardzo dobra okazja do promocji miasteczka- podczas wydarzeń kulturalnych, społeczność może zaprezentować lokalne produkty, wyroby oraz rzemiosło. Niewątpliwym atutem jest atrakcyjne położenie Reszla, dzięki czemu miasteczko stanowi idealne miejsce do odpoczynku nie tylko dla turystów, ale również mieszkańców. Aby stworzyć możliwość do aktywnego oraz biernego odpoczynku, w niezwykle urokliwym Parku Miejskim utworzono trasę edukacyjno-dydaktyczną wzdłuż której zostały ustawione tablice informacyjne (nie naruszają one roślinności parku) opisujące florę, faunę oraz zabytki spotykane na trasie. Fakt, że trasa nie ingeruje w roślinność Zielonej Doliny wpisuje się w założenie ruchu Cittàslow polegającego na ochronie środowiska naturalnego oraz promowaniu postaw proekologicznych. Bardzo ważną funkcję w historii każdej miejscowości pełnią zabytki, o które – według założeń wspomnianego ruchu-  powinno się dbać oraz podejmować działania związane z ich renowacją. Od wielu lat władze Reszla wkładają wiele wysiłku, aby średniowieczny układ urbanistyczny wraz z pochodzącymi z XV w zabytkami, pozostał w niezmienionym stanie. Dzięki temu nie tylko współcześnie żyjący ludzie, ale również przyszłe pokolenia, będą mogły zachwycać się zamkiem biskupów warmińskich czy pochodzącym z gotyku mostem. Przechadzając się Starym Miastem, można zatrzymać się w jednej z restauracji i zasmakować oraz zakochać się w lokalnej kuchni. Przykład Reszla przekonał inne polskie miasteczka- najwięcej z terenu Warmii oraz Mazur- że połączenie tradycji z nowoczesnością przyciąga turystów oraz sprawia, że mieszkańcy rzadziej z nich wyjeżdżają. Efektem tego było przystąpienie kolejnych, polskich miasteczek do ruchu, a prężne działania polskiej sieci miast Cittàslow sprawiły, że burmistrza Olsztynka- Artura Wrochnę mianowano wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Zarządu Cittàslow International. Przez 20 lat istnienia ruchu,  przystąpiło do niego ponad 240 miast z ponad 30 różnych państw na całym świecie.

Siedzibą biura Międzynarodowej sieci miast Cittàslow jest włoskie miasto Orvieto.

Dodaj komentarz