All posts by Jakub Sobolewski

Zdrowe podejście do sukcesów i ,,porażek”

Życie człowieka to niekończąca się plątanina chwil, na które składają się lata, miesiące, dni i godziny. W tym czasie każdy z nas, doświadcza różnych emocji, spotyka się z różnymi okolicznościami, odnosi drobne lub większe sukcesy, albo uczy się z trudnych sytuacji. Jako element takiego kalejdoskopu

Istota nierówności społecznych

Przywołany powyżej temat jest dla ogółu społeczeństwa nierzadko bardzo kontrowersyjny, szczególnie dla tej ,,biedniejszej’’ części społeczeństwa, która często czuje się przyparta do muru, ze względu na władzę i siłę oddziaływania tak zwanych elit społecznych. Jest w tym sporo prawdy, a nawet, nie próbując wnikać w

Czy samotność jest taka zła?

Wielu dosyć mylnie uważa samotność za stan bezwzględnie negatywny, który niesie za sobą złe samopoczucie i przykre myśli, gdy tymczasem jest to stan, który nie tylko w pewien sposób towarzyszy nam całe życie, ale również jest nam nieraz niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Niejednoznaczność pojęcia samotności

Życie w czasach epidemii

Obecna sytuacja spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV 2 spowodowała ogromne zmiany w życiu codziennym każdego z nas, niektórzy stracili pracę, inni musieli zrezygnować ze swoich planów. Wszystkich łączy jedno, to jest chęć dostosowania się do zaleceń władz państwowych i wiążący się z tym przymus siedzenia