Wolontariat jako odbicie altruizmu we współczesnym świecie

W poniższym artykule dowiemy się, kim tak naprawdę jest wolontariusz. Zostanie również poruszony temat altruizmu, który niezwykle wiąże się z byciem wolontariuszem. Dalej przestawię, jakie mogą płynąć z tego korzyści. Na końcu, ukazane będą statystyki dotyczącwolontariatu w Polsce. Na początku warto zdefiniować, co znaczy słowo wolontariat.

Mo

Mo

żemy znaleźć wiele określeń. Jednym z nich jest (przede wszystkim) dobrowolne, bezpłatne, świadome działanie na rzecz innych poza więzami rodzinno-koleżeńskimi.  Inna istotna definicja zaznacza, że jest to poświęcenie czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej np. rozwój środowiska, zbiórki charytatywne itp. Trzecia definicja mówi, że są to działania bezinteresowne na rzecz innych. Aktywność jest często podejmowana na dłuższy czas oraz wymaga współpracy z pozostałymi.


             Według J. Poleszczuka, altruizm rozumiany jest jako zachowanie, przez które jednostka na rzecz innej grupy lub jednostki ponosi pewien koszt. W skrócie, jest to wyraźne przeciwieństwo egoizmu. Pojęcie to, występuje również u innych gatunków biologicznych oraz jest uznawane za podstawowy termin w socjobiologii

Korzyści z wolontariatu

Następnym krokiem w tym artykule będzie pokazanie korzyści z wolontariatu. Pierwszą korzyścią, jaka mi przychodzi mi do głowy, jest przede wszystkim rozwijanie sieci znajomych. Przy okazji każdej, kolejnej akcji wolontariackiej poznajemy wielu różnych ludzi. Inną korzyścią, jaką niesie ze sobą pomoc, jest zdobywanie nowego doświadczenia. W szczególności dlatego, że jest ono warte wpisania do swojego CV (zwłaszcza na początku w swojej ścieżce zawodowej.) Poprzez działalność wolontariacką, zwiększa się swoją atrakcyjność na rynku pracy i często ułatwia sobie start w życiu zawodowym (Bożena Bogdańska 2011)

W celu ubogacenia mojego artykułu, przytoczę kilka fragmentów z innych źródeł. Dla przykładu, autor publikacji „Sylwetka wolontariusza” zwraca uwagę, że dzięki wolontariatowi szukamy i potwierdzamy swoje wartości, ucząc się przy tym samoakceptacji. W dalszej części, możemy przeczytać, że takie działanie formułuje otwartość na nowe pomysły oraz stawiania sobie coraz nowych wyzwań. Biorąc udział w wolontariacie, możemy wybierać sobie takie akcje, jakie odpowiadają naszym zainteresowaniom czy hobby (a nawet przyszłą wymarzoną pracą). Wiąże się to głównie z samorozwojem. Trzeba również zwrócić na „poszerzanie wiedzy […], umiejętne, kreatywne spędzanie swojego wolnego czasu, poprzez poświęcanie się innym, wzbogacanie siebie i umożliwienie samorealizacji” (Bożena Bogdańska 2011, s. 3)

Trochę statystyki

Kim jest wolontariusz? Czym się zajmuje? Odpowiedź na te pytanie znajdziemy w kilku, poniżej przedstawionych danych statystycznych. Wszystkie dane pochodzą z raportu Głównego Urzędy Statystycznego z roku 2016.Pierwszą z nich jest życie codzienne. Najbardziej interesujący wydaje się być fakt, że „rzadko dobrowolną i bezpłatną pracę w ramach różnego typu struktur organizacyjnych podejmowały osoby bezrobotne (5,2%)” 

(Główny urząd statystyczny, s. 2). Większość wolontariuszy pracuje zarobkowo – 9,6% a biernych zawodowo jest zaledwie 7.9%. Co więcej, „O wiele mniejsza część osób angażowała się w działalność samorządów gospodarczych i zawodowych oraz organizacji pracodawców” (0,3%), a także partii politycznych (0,1%).” (Główny urząd statystyczny, s. 3) Ponadto, praca wolontariuszy skupia się na „działalności sektora non-profit – 6,9% bardziej niż w instytucjach sektora publicznego (1,2%) oraz spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych (0,9%).“

Zbliżając się ku końcowi, warto także zaznaczyć, że praca wolontariuszy kosztuje. „Całkowita wartość wolontariatu świadczonego w ramach organizacji i instytucji w 2015 r. wyniosła 5,2 mld zł. Przeciętnie jedna godzina pracy społecznej warta była 19,83 zł” (Główny urząd statystyczny, s. 4).

Podsumowując, w artykule dowiedzieliśmy się jakie korzyści mogą płynąć z bycia wolontariuszem, poruszyliśmy temat altruizmu oraz definiowania wolontariatu, a także podparliśmy postawione tezy konkretnymi danymi statystycznymi. Mam nadzieję, że artykuł zachęcił kilka nowych osób do aktywności wolontariackiej.

 

Bibliografia:

  • Bożena Bogdańska (2011): SYLWETKA WOLONTARIUSZA. w: Biuletyn EBIB (9 (127)), dostępne na stronie internetowej:
    http://www.ebib.pl/?page_id=433#art2 w dniu 19.11.2017.
  • Główny urząd statystyczny: Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji stowarzyszeń, podobnych organizacji społecznych, fundacji oraz społecznych podmiotów.

Dodaj komentarz